- Pedagogicko-psychologické jazdenie

(PPJ) sa využíva v oblasti psychológie, pedagogiky a špeciálnej pedagogiky. Je určené pre deti s poruchami správania, učenia, pozornosti, vnímania, reči, so zmyslovými a duševnými poruchami, s problémami v sociálnej a emocionálnej oblasti a pod. Venované je tiež deťom, ktoré ešte nemajú dostatok odvahy alebo schopností absolvovať klasický jazdecký výcvik. V PPJ sa z chodov koňa využíva krok, klus aj cval, využívajú sa rôzne voltížne cviky a hry na koni i mimo koňa.

- Zážitkové a relaxačné jazdenie

Určené pre deti s problémami v rodine, pre deti v kritickom vývinovom období (napr. puberte), ale aj pre deti zdravé, ktoré túžia po nových zážitkoch a poznaní.

- Psychomotorické hry

Sú vhodné pre deti predškolského veku. Kontakt so zvieraťom ponúka priestor pre nácvik sociálnych zručností (ohľaduplnosť, empatia) či stimuláciu motoriky, reči a podobne.

- Rekondičné jazdenie

Ponúkame ho ľudom so sedavým zamestnaním alebo pracujúcim pod stresom ako istú formu psychohygieny. Jazda na koni na čerstvom vzduchu je pre mnohých milovníkov týchto zvierat neodmysliteľný spôsob, ako si po práci dobiť energiu.

- Anglické jazdenie pre deti

Uskutočňuje sa v sedle, trvá podľa veku dieťaťa 25 alebo 50 minút.

- Animoterapia

Je určená deťom, ktoré na koni jazdiť nemôžu alebo ešte nemajú dostatok odvahy. Prostredníctvom kontaktu s viacerými druhmi zvierat sa deti učia spoznávať zákonitosti ich života a spôsob správania sa v ich prítomnosti.