Vitajte

Ľudia so zdravotným postihnutím sú súčasťou každej spoločnosti. Môžeme ich ignorovať, diskriminovať alebo sa postaviť na stranu tých, ktorí sa snažia uľahčiť a skvalitniť im život. Poslaním občianskeho združenia SIBERTY, centrum pre hipoterapiu, je vykonávať špecializované činnosti v oblasti hipoterapie, ale aj hipológie a jazdectva. Snažíme sa uľahčiť integráciu ľudí s handicapom do spoločnosti celkovým rozvojom ich osobnosti a podporou zdravého sebavedomia, sebahodnotenia či komunikačných schopností.


2%


Dovoľujeme si vás osloviť s prosbou o podporu aktivít OZ SIBERTY, centrum pre hipoterapiu. Tento rok môžete podporiť našu činnosť tým, že nám poukážete 2% z vašej dane. Získané finančné prostriedky budú použité na chod a kvalitnú prevádzku hipoterapie. O našej práci sa môžte dozvedieť viac na tejto stránke, facebooku a radi vás privítame aj osobne. Stiahnite si Postup krokov a Vyhlásenie k 2% z vašej dane.


Ďakujeme za Vašu pomoc a podporu

Tím OZ Siberty, centrum pre hipoterapiu


Podporujú nás

Dve percentá z dane na Pravda.sk Stavebná spoločnosť E-shop

Hipoterapia

Čo ponúkame na koni

Náš tím